profile-avatar

Peter Valstar.

Tweede Kamerlid
LNV Natuur, Tuinbouw, Kwekersrecht • J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet Nederlanderschap, Internationaal migratiebeleid

Wie is Peter Valstar?

Geboortedatum: 27-3-1985
Woonplaats: ‘s-Gravenzande
Sociale media: Twitter, LinkedIn, Instagram en eigen website.
Expertises:
✅ Veiligheid en defensie.
✅ Westland.
✅ (Vooral kijken naar) sport.

Peter Valstar.

“Inspiration is for amateurs, the rest of us just show up and get to work.”

“Niets maakt een mens gelukkiger dan een leven in gezondheid en vrijheid. Jij zorgt voor de ingrediënten, en samen bakken we er wat van, onder de juiste omstandigheden. Die omstandigheden wil ik met een nuchtere Westlandse blik blijven bekijken en waar nodig veranderen. Zo zorgen we ervoor dat we samen kunnen blijven werken aan een gezond, veilig en vrij Nederland.”

Bekijk hieronder het kandidatenfilmpje van Peter Valstar voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Volg Peter

Bekijk onze andere Kamerleden.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma.
Lees meer