Meer geld voor kwaliteit hoger onderwijs.

Studievoorschot.

Dankzij het studievoorschot komt er steeds meer geld vrij voor het hoger onderwijs. Uiteindelijk worden er honderden miljoenen euro’s extra in de kwaliteit geïnvesteerd. Het is belangrijk dat universiteiten en hogescholen dat op een goede manier doen, zodat studenten daadwerkelijk beter onderwijs krijgen.

 
Het geld kan bijvoorbeeld gestoken worden in meer en betere docenten en betere faciliteiten zoals ICT en studieruimtes. Daardoor worden online onderwijs en onderwijs op kleine schaal mogelijk. Wij willen dat studenten eenvoudiger kunnen controleren wat er met het geld gebeurt.

 
Met het studievoorschot blijft het onderwijs toegankelijk voor iedereen. Voor studenten uit gezinnen met een lager inkomen blijft de aanvullende beurs beschikbaar.

 
Studenten krijgen maar liefst 35 jaar de tijd om hun lening naar draagkracht en tegen een blijvend lage rente terug te betalen. Voor de meeste mensen is dat geen probleem. Zij vinden, ook dankzij de kwaliteit van hun studie, een goede baan. Wie het echt niet kan opbrengen, hoeft de lening niet terug te betalen.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid